šovėjas

šovėjas
šovė́jas, -a smob. (1) Š, NdŽ, -à (3) Š, šovė̃jas, -à (4) 1. M, L631, Rtr, NdŽ, kas leidžia kulką, sviedinį, strėlę iš šaunamojo ginklo, šaudo, šauna. 2. NdŽ kas leidžia kulką, sviedinį, strėlę, norėdamas nukauti, nužudyti: Šaudė tada šovėjai nuog mūro and tarnų tavo Ch2Sam11,24. 3. kas šauna, kiša (duoną) į krosnį: Duonos šovė́jas NdŽ. \ šovėjas; atšovėjas; nušovėjas; pašovėjas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • šovėjas — šovėjas, šovėja dkt. Šovėjas tikrai̇̃ iš kitur̃ neatė̃jo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atšovėjas — atšovėjas, a smob. (1) BŽ62 kas griežtai atsisako, atšauna, atkerta. šovėjas; atšovėjas; nušovėjas; pašovėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušovėjas — nušovėjas, a smob. (1) 1. kas nušovė, nukovė: Vilkų nušovėjams išmokėtos piniginės premijos sp. 2. prk. kas nustumia, atitolina: (Žmonių ligų) nušovėjas (nustūmėjas) K.Būg. šovėjas; atšovėjas; nušovėjas; pašovėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašovėjas — pašovėjas, a smob. (1) NdŽ kas pašovė. šovėjas; atšovėjas; nušovėjas; pašovėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šavėjas — šavėjas, à smob. (3) Vkš šovėjas: Tam šavėjuo dvyleka metų užkrovė, supūs kalėjime DūnŽ. Ir gyveno girioj, ir tapo kilpinio šavėju Ch1Moz21,20 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šovikas — šovìkas, ė smob. (2) Š, NdŽ žr. šovėjas: 1. Tu prastas šovìkas – nepataikai Jrb. Šaudyklė kartais gal į patį net šoviką atsikreipti V.Kudir. Geriausias šovikas LL71. 2. Vilkas prakūrė pro šovìką Zp. Sulaikė šovìką [, nušovusį žmogų] Ėr. 3. DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”